GALERIE
Marta Koláĝová
Èesky  mezi domy
English Among houses
2019 - 2021
1999-2003
2003-2005
2005-2007
2008 9. 
2009  10.
2010  11.
2011  8.  10.
2012  9.  11.  12.
2013  9.  10.  12.
2014  1. 
2015  2.  9.
2016  4.  8.
2017  9.  11.
2018  2.
Marta Koláĝová
e-mail:
matlabella@post.cz
mobil: 
+420 736 140 270
2022
2023