(c) Petr Kuric
GALERIE
Marta Koláĝová
Èesky  mezi domy
English Among houses
Marta Koláĝová
e-mail:
matlabella@post.cz
mobil: 
+420 736 140 270
1999-2003
2003-2005
2005-2007
2008 9. 
2009  10.
2010  11.
2011  8.  10.
2012  9.  11.  12.
2013  9.  10.  12.
2014  1. 
2015  2.  9.
2016  4.  8.
2017  9.  11.
2018  2.